Novinky Finale 2012

Score Manager

je plovoucí okno, které umožňuje prohlížet, upravovat, třídit a mazat nástroje v partituře, včetně těch, které se střídají uvnitř skladby. To se týká rovněž možnosti měnit řadu paramtrů osnov včetně klíče, transpozice, notačního stylu (perkusní, tabulatura), atd. Score Manager dovoluje taktéž přiřazování Audio Units a MIDI zvuků. Všechna tato nastavení lze najít v okně pod záložkou Instrument List.
Pro zvětšení klikněte na následující obrázek
 
Klikněte pro zvětšení obrázku
Score Manager rovněž obsahuje záložku File Info, kde lze nastavit základní údaje o partituře, název skladby, jméno autora, a také získat statistická data.
Pro zvětšení klikněte na následující obrázek
 
Klikněte pro zvětšení obrázku

Vylepšené zacházení s nástroji.

Finale 2012 integruje vlastnosti z okna Staff Attributes spolu s vlastnostmi Playbacku do nové koncepce tzv. nástrojů (instruments). Tato koncepce umožňuje snadnou kontrolu nástrojů a osnov v partituře, případně jejich změn. "Nástroj" ve Finale 2012 nyní představuje kolekci všech aspektů souvisejících s vizuálním vzhledem osnov - jméno osnovy, transpozici, klíče atd. Finale obsahuje vnitřní knihovnu veškerých představitelných nástrojů nakonfigurovaných se svými příslušnými parametry. Toto pojetí rovněž zajišťuje propojení nástrojů s příslušným zvukovým rejstříkem a umožňuje taktéž změny nástrojů uvnitř paritury (střídá-li např. hráč hoboje anglický roh atd.) Všechny nástroje použité v partituře, včetně těch, které se mění uvnitř skladby, jsou zobrazeny ve Score Manageru.

Podpora kódování Unicode

Tuto dlouho očekávanou novinku určitě čeští uživatelé Finale velice ocení. Unicode je systém kódování znaků, který umožňuje veliké množství současně používaných znaků. Zavedením tohoto systému kódování do Finale získává uživatel možnost bezproblémově zadávat text v češtině, ruštině, čínštině či jakémkoli jiném jazyku, který nepoužívá západní abecedu. Typické využití tato novinka najde při zápise zpěvního textu, výrazových znamének nebo textových bloků. Unicode znaky mohou být vsouvány po jednom, anebo mohou být zkopírovány a vloženy do Finale z externího editoru.
Pro zvětšení klikněte na následující obrázek
 
Klikněte pro zvětšení obrázku
Finale nyní také podporuje cizí rozložení kláves v závislosti na nastavení operačního systému vašeho počítače. Znaky také mohou být zadávány jako symboly pomocí okna Symbol Selection.

Nové Garritan zvuky.

Na základě požadavků zákazníků byly do Finale 2012 přidány následující Garritan zvuky - sopránový saxofon, celesta, mandolína, akordeon, sólové eufonium, zobcová flétna, nové varhanní rejstříky.
Kvalitou svých zvuku nyní nemá Finale 2012 mezi notačními programy konkurenci. Podívejte se na toto fascinující video na YouTube. Poznali byste, že zvuková stopa k této nahrávce není výsledkem hry hudebníků, nýbrž byla celá vytvořena v programu Finale?

Vylepšená kompatibilita přehrávání.

Soubory Finale, které pošlete někomu, kdo nemá nainstalovány stejné zvukové knihovny jako vy, budou přesto interpretovány v nejlepší možné kvalitě, kterou dovolí cílový počítač.

Automatické rozpoznání MIDI zařízení.

Finale nyní umí rozpoznat nové MIDI zařízení, jakmile je připojíte k počítači. Již není třeba procházet složitým nastavováním.

Vytváření PDF souborů přímo ve Finale.

Bez použití jakéhokoli jiného software nyní můžete přímo z Finale do PDF ukládat celé partitury, jednotlivé strany, anebo jen jejich výseky.

Větší počet grafických formátů.

Do Finale lze nyní importovat obrázky ve formátech EPS, TIFF, JPEG, PNG, BMP, GIF a PICT. Pro export stránek nebo jejich částí lze vybrat z formátů EPS, TIFF, JPEG, PNG, PICT a PDF.

Nový Metatool "Add Again" (přidej znovu).

Zadali jste do partitury artikulační nebo textové znaménko? Pomocí klávesové zkratky "-" (pomlčka), můžete toto naposled zadané znaménko vkládat znova a znova do různých míst partitury. Stačí, když podržíte klávesu "-" a klepnete na notu.

Nové písmo Numerics.

Toto nové písmo obsahuje širokou škálu písmen, číslic a pomocných značek, pomocí nichž bude pro vás hračkou sestavit jakékoli harmonické či generálbasové označení.
Pro zvětšení klikněte na následující obrázek
 
Klikněte pro zvětšení obrázku

Nové písmo Finale Copyist.

Podobně jako Broadway Copyist, ale o něco odlehčenější a se znaky malých písmen, toto písmo bylo inspirováno rukopisy zlaté éry ručně psaných not na Broadway.

Zásuvný modul Alpha Notes.

Přidejte do notových hlaviček jména not, a to bleskovou rychlostí, pomocí tohoto zásuvného modulu.

Zásuvný modul Space Systems.

Automaticky rozmístí svisle vaši hudbu podle vašich požadavků.
Pro zvětšení klikněte na následující obrázek
 
Klikněte pro zvětšení obrázku

MusicXML 3.0.

Finale 2012 podporuje nejnovější standardy MusicXML technologie, včetně rozpoznávání nástrojů a kódování Unicode.

Nyní více než 1000 notových příkladů

pro hudební nauku a snadný repertoár - ve Finale 2012 nově příklady renesanční hudby, klavírní skladbičky střední obtížnosti, předlohy pro notové papíry, pro sborový zpěv, pro Schenkerovu analýzu.
 

Novinky Finale 2011

Vylepšené zadání a rozmisťování vokálního textu

Vokální text lze nyní zadávat snadněji, hudba se mu automaticky přizpůsobuje. Odstranili jsme některá nastavení, která se neosvědčila, například příliš mnoho prostoru na začátku taktu:
Předchozí verze Finale 2011
Předchozí verze Předchozí verze
zahrnování uvozovek a jiných nepísmenných znaků do zarovnávání:
Předchozí verze Finale 2011
Předchozí verze Předchozí verze
nebo zbytečně mnoho prostoru pro první melismatickou notu:
Předchozí verze Finale 2011
Předchozí verze Předchozí verze
Byla přidána možnost automatického číslování slok. Dalším podstatným vylepšením je možnost pracovat s více slabikami najednou, třeba, když je potřebujete všechny posunout, anebo naopak ruční úpravy vymazat.
Ve Finale 2011 je dále nově možné přímo při psaní textu do partitury měnit písma, jejich velikosti a styly, a to jak pomocí nabídky, tak i pomocí obvyklých klávesových zkratek. Pokud potřebujete zadat přehlásku či jiný netradiční znak, není již třeba si pamatovat složitou klávesovou kombinaci, ale stačí požadovaný znak vybrat z přehledné nabídky.

Snadnější organizace osnov (automatizované skrývání nehrajících nástrojů v partituře)

Dříve skrytá funkce skrývání nehrajících osnov v partituře je nyní snadno k dispozici pro kteroukoli osnovu. Tato tzv. optimalizace je přitom "inteligentní", pokud do osnovy hudbu dopíšete, anebo změníte rozvrh taktů, příslušná skrytá osnova se sama objeví. Status skryté osnovy je přitom naznačen v partituře (pouze na obrazovce, nikoli na tisku).
Pokud si to výslovně přejete, například z důvodu playbackových efektů, je také možné skrýt osnovu, která hudbu obsahuje.

Nyní již přes 375 zvuků v Garritan Personal Orchestru

Nové zvuky zahrnují basový pozoun, žesťovou sekci, dětský sbor, flétnovou sekci, elektrické bicí, steel drums, a další zvuky. Kompletní seznam zvuků najdete zde.
Poslechněte si následující ukázky vytvořené pomocí zvuků Garritan:
Obrázky z výstavy - Modest Petrovič Musorgskij
mp3 | wav
Španělské capriccio - Nikolaj Rimskij-Korsakov
mp3 | wav
9. symfonie – Antonín Dvořák
mp3 | wav
Braniborský koncert č. 3 - Johann Sebastian Bach
mp3 | wav

Nové vzory pracovních listů (v angličtině)

Více než 50 pracovních listů pro jazzovou improvizaci, které zároveň fungují jako playbackový rytmický podklad a obsahují tipy pro začínající improvizátory.
Více než 100 titulů nejobvyklejších snadných skladbiček.
Pracovní listy pro formy a jejich rozbor.

Nová písma

Finale 2011 obsahuje 3 nové fonty - dva z nich pro perkusní znaky:
 
FinalePercussion Font
 
Finale Mallets Font
 
a také AlphaNotes Font, který je možno využít při výuce začátečníků.
 

Podpora kytarových značek s použitím kapodastru

Finale 2011 nyní automatizuje proces zobrazení kytarových značek v případě použití kapodastru. Můžete si vybrat, zda budou "kapo-akordy" zobrazeny místo běžných značek, anebo přidány k nim, případně, zda se objeví pouze v určitém úseku skladby.
 

Předtaktí s automatickým vložením správných pomlk

Předtaktí nyní automaticky zobrazuje příslušnou hodnotu pomlky, ihned poté, co je nastavíte.

Z dalších vylepšení můžeme jmenovat:

 • zdokonalený Aria Player s integrovaným dozvukem a možností ukládat zvuky do tzv. ansámblů
 • rozšířené možnosti playbacku perkusních zvuků (snadné střídání laděných a neladěných nástrojů v rámci jedné osnovy)
 • přepracovaná, mnohem přehlednější uživatelská příručka

Novinky Finale 2010

Automatická orientační písmena a čísla

Snadné zadávání - Finale automatizuje proces vytváření orientačních značek. Jedním stiskem klávesy lze zadat orientační značky kamkoli do partitury v jakémkoli pořadí a Finale je správně seřadí a dynamicky aktualizuje pokaždé, když vymažete, vsunete nebo přemístíte kteroukoli značku nebo takt.
Snadné úpravy - jedním nastavením přizpůsobíte vzhled všech současných i budoucích orientačních značek. Máte kontrolu nad počátkem číslování (obzvláště pokud tvoříte oddělené věty většího díla).

Akordické značky

Akordické značky lze vkládat přímým zápisem do partitury, zahráním na MIDI keyboardu nebo kombinací obou metod - to vše aniž byste museli vstoupit do menu. Jednoduchým, intuitivním stiskem klávesy lze snadno přenést značku k další době nebo taktu, aniž byste ji přitom jakkoli změnili.
 • Akordické značky připojené k taktům, ať už s notami nebo pomlkami, se objevují a přehrávají správně.
 • Na obrazovce stále vidíte, ke které době nebo taktu jsou značky připojeny, i když je manuálně posunete.
 • Značky lze zadávat dříve než noty.
 • Jednoduchým způsobem můžete vytvořit pouze mapu akordických značek.
 • Akordické značky a hmatové diagramy automaticky mění velikost, když změníte velikost strany - a navíc máte v možnostech dokumentu k dispozici ovladače pro snadné nastavení velikosti obou.
 • Nové, intuitivní klávesové zkratky vám umožní pohyb kurzoru k první době vedlejšího taktu (plus je stejně snadné posunout se k vedlejší době) a zapisovat značky nad sebe.
 • Akordické značky připojené k celým pomlkám nebo notám se automaticky ukazují na začátku taktu.
Pro zvětšení klikněte na následující obrázek
 
Klikněte pro zvětšení obrázku

Perkusní notace

Proces zadávání not do perkusních osnov je nyní jednodušší. Vypadají a přehrávají se přesně podle vašich představ.
Stačí přejet kurzorem přes osnovu a na obrazovce můžete sledovat, jestli jste v oblasti pro zadání bubínku, velkého bubnu nebo jiného bicího nástroje - zároveň se vám zobrazí správná notová hlavička.
Tažením noty přes osnovu procházíte průběžně všemi dostupnými nástroji. Bez obav kopírujte noty z perkusních osnov do standardních a naopak. Každý nástroj se automaticky přehrává příslušným zvukem (např malý bubínek zvukem malého bubínku) aniž byste museli něco zadávat manuálně. Můžete snadno změnit zvukovou mapu playbacku bez nutnosti jakékoli změny v partituře. Možná je i změna celé nástrojové knihovny nebo propojení na externí midi zařízení.

Font Broadway Copyist

Zlatá éra ručně psaných partitur z Broadway byla ispirací pro font Broadway Copyist, který nabízí lehčí a klasičtější vzhled a:
 • "čistší" vzhled a lepší čitelnost (obzvláště u textu)
 • rozšířenou podporu národních znaků ASCI
 • zlepšenou kompatibilitu rozdílných plaform (Macintosh a Windows)
Pro zvětšení klikněte na následující obrázek
 
Klikněte pro zvětšení obrázku

Zvuková sada Garritan

new_garritan.gif
Finale nyní zahrnuje více než 350 zvuků nástrojů špičkové kvality od tvůrců Garritan Personal Orchestra. Nové bezplatné zvuky nyní obsahují varhany, variace elektrických kytar, pět oktáv ručních zvonků a sadu metliček pro bicí nástroje.

Podpora VST/AU a vylepšený Aria Player

 
Finale nyní podporuje všechny VST/AU nástroje a efekty jiných tvůrců a poskytuje uživatelům neomezené zvukové možnosti.
Nyní můžete aplikovat efekty na individuální knihovny nástrojů a použít až tři mástrovací efekty na celý váš mix. Co víc, Finale nyní nabízí rozšířený dynamickou paletu a lepší kontrolu nad sílou zvuku VST/AU, čímž vám umožní ovládat relativní sílu zvuku různých zvukových knihoven a také celkovou sílu zvuku vašeho mixu.
VST/AU nástroje a efekty jiných výrobců lze kombinovat se zvukovými knihovnami zahrnutými ve Finale
Garritan Aria Player také zjednodušil proces změny zadání kanálů MIDI.

Podpora grafiky

Export a import v nových formátech - exportovat lze nyní také ve formátech .JPEG a .PNG a navíc v barvě - včetně grafiky a hlaviček not Soubory .EPS navíc zahrnují náhledy ve formátu .TIFF ve snaze zlepšit kompatibilitu mezi různými platformami. To znamená, že soubory EPS vytvořené v systému Macintosh lze před tiskem otevřít a nahlížet v systému Windows.
Finale umožňuje uložit celou stránku nebo jen její část v následujících formátech:
 • .TIFF
 • .JPEG
 • .PNG
 • .EPS
Import je od teď možný také ve formátech .JPEG, .PNG, .BMP, a .GIF. V importovaných souborech .PNG a .GIF je podporována grafická průsvitnost. Grafiku, kterou jste importovali do vaší partitury lze snadno měnit.
Finale umí importovat v následujících formátech:
 • .TIFF
 • .JPEG
 • .PNG
 • .EPS
 • .BMP
 • .GIF

Výukové pracovní listy

Finale nyní obsahuje více než 300 hotových, upravitelných pracovních listů, stovky Flash cards pro individuální výuku i pro třídu a 30 pracovních listů pro poslechová cvičení.
Tyto pracovní listy jsou určeny pro hudební výchovu dětí od 4 do 19 let. Zahrnují cvičení pro obecnou výuku, výuku teorie, skupinové hry, orchestru a sboru. Tyto pracovní listy pomáhají ve zvládání základních hudebních prvků.
Zde je několik příkladů:
 • kvintový kruh
 • notová osnova a názvy not
 • křížky a béčka
 • počítání dob a rytmická cvičení
 • stupnice
 • akordy
 • intervaly
 • hudební pojmy
 • kolové písně
 • hádanky a další
 

Flashcards pro třídu a individuální výuku

271 tzv. flashcards pro třídu a 126 pro individuální ověřování znalostí jsou určeny k oboustrannému vytištění (s odpověďmi na zadní straně). Témata zahrnují klíče, názvy not, rytmus, pojmy a hudební symboly.
Snadné uzpůsobení a použití
Jelikož jsou flashcards uloženy jako soubory Finale, je snadné je přeložit a upravit podle vašich vlastních potřeb a pak je vytisknout nebo je poslat e-mailem (za pomoci bezplatného Finale Readeru).
Pracovní listy pro poslechová cvičení jsou vytvořeny tak, aby se daly použít s bezplatným Finale Readerem. Studenti si mohou pracovní listy vytisknout, použít Finale Reader k poslechu příkladů a zapisovat odpovědi do vytisknutých listů. Tématicky se poslechová cvičení zaměřují na intervaly, akordy a hudební diktát. Ve spojení s funkcí Exercise Wizard poskytují tyto listy učitelům přístup k tisícům stran upravitelného materiálu k vytištění.

Vylepšené skenování

Nové rozhraní pro skenování Smartscore Lite umožňuje stanovit instrumentaci tak, že vaše osnovy budou automaticky správně transponovány a nastaveny pro playback.
Smartscore Lite Scanning nabízí:
Zpřesnění s technologií XML včetně znásobeného rozpoznávání a lepších výsledků při skenování polyfonie. Jednodušší skenování - volba skenování je přímo v úvodním okně Finale. S kompatibilním skenerem poskytuje Finale možnost automatického náhledu a výběru rozlišení a nastavení kontrastu. Musíte udělat jedinou věc: kliknout na "Final Scan". Rozpoznávání druhého hlasu - kontrapunkt. Správně transponovaný rozpoznaný nástroj. Skenování více stran najednou. Správné formátování stran včetně velikosti systémů a osnov. Rozpoznání až dvaatřicetinových not Zlepšené rozpoznávání vícenásobných pomlk, ozdobných not a symbolů repetic. Rozpoznání obrázků ve stupních šedi při použití skenerů, včetně modelů HP, které ukládají v takovém formátu. Zlepšené rozpoznání partitur s optimalizovanými systémy.
Přesvědčte se sami:
Zde je originál:
 
Skenováno do Finale: je potřeba pouze 5 malých oprav.
 
Jiný notační produkt využívající PhotoScore Lite™: je potřeba 30 složitých oprav.
 
Potřebujete pokročilé rozpoznávání?
Finale je kompatibilní také s profesionálními softwary jako Smartscore X a SharpEye.

Novinky Finale 2009

Přepracovaná a zjednodušená filozofie práce se znaménky

je výsledkem dlouhého a pozorného sledování způsobů práce uživatelů. Z něj vyplynula řada podnětů, jak úkony při zadání dynamických, tempových, výrazových i jiných znamének zjednodušit a zefektivnit.
Výsledkem je jak přehlednější a intuitivnější zadávací rozhraní, tak celá řada možností úprav, přesunů i hromadných změn již zadaných znamének.
Pro zvětšení klikněte na následující obrázek
 
Klikněte pro zvětšení obrázku
Pokud jste ve starších verzích Finale zadali znaménko k chybné notě a potřebovali je přesunout jinam, bylo třeba původní znaménko vymazat a do správného místa zadat nové. Nyní je stačí uchopit myší a přetáhnout na požadované místo. Špika, která se zobrazí, přitom ukazuje, ke které notě, či pauze bude znaménko přiřazeno. (Díky vícestránkové editaci lze takto znaménka přesouvat dokonce i mezi jednotlivými stránkami partitury.)
Pro zvětšení klikněte na následující obrázek
 
Klikněte pro zvětšení obrázku
Finale 2009 nově umožňuje i zadávání více stejných znamének najednou, jak to lze vidět v této videoukázce.

Vícestránkové editování

Na rozdíl od předchozích verzí Finale, kdy bylo možné pouze zobrazit více stran, avšak s možností úprav pouze na první z nich, verze 2009 přináší možnost plného editování zobrazených stránek. Využijte tedy plně celou velikost svého monitoru a prohlížejte, srovnávejte, kopírujte, přetahujte znaménka či zadávejte obloučky volně ze strany na stranu.
Pro zvětšení klikněte na následující obrázek
 
Klikněte pro zvětšení obrázku

Další rozšíření zvukové sady Garritan

S každou novou verzí programu se rozšiřuje množství rejstříků Garritan, které jsou přímo součástí Finale. Ani 2009 není výjimkou. Nově přidané zvuky zahrnují baritonový saxofon, elektrické piano, elektrická kytara a baskytara, vibrafon, handbells a další bicí nástroje. Zde najdete kompletní seznam rejstříků Garritan dodávaných s Finale 2009.

Nové zvuky Tapspace Virtual Drumline

Výběr bicích nástrojů byl ve Finale 2009 obohacen o další sadu profesionálních rejstříků Tapspace Virtual Drumline. Jejich seznam tvoří více než 100 položek a jejich kvalitu dokazuje tato zvuková ukázka.

Aria Player - nová generace přehrávače Garritan

Tento přehrávač je zdarma integrován do Finale 2009. Představuje lepší kontrolu nad zvukem a ergonomičtější uživatelskou zkušenost.
Pro zvětšení klikněte na následující obrázek
 
Klikněte pro zvětšení obrázku

Vylepšený FinaleScript 2.0

FinaleScript je méně známá vlastnost Finale, která však tomu, kdo si dá tu práci se jí "prokousat", může ušetřit hodiny a hodiny monotónní práce. Nový FinaleScript 2.0 podstatně rozšiřuje paletu funkcí, které lze automatizovat - uživatel má pomocí skriptovacího jazyka k dispozici nyní každý prvek uživatelského rozhraní - nabídky, tlačítka v dialogových oknech, roztahovací seznamy atd. Vytvořeným skriptům se dají navíc přiřadit klávesové zkratky, čímž prakticky odpadá nutnost využívat externích makro-aplikací.

Podpora ASIO ve Windows

Audio Stream Input/Output (ASIO) je protokol zvukových karet, s jehož využitím je možno dosáhnout přesnějšího playbacku s menší latencí. Uživatelů Mac OS X se toto vylepšení netýká.

Rozšířená podpora MusicXML

Na rozdíl od MIDI, pomoci MusicXML je možno převádět mezi různými hudebními programy jak zvuková, tak i grafická data. Díky tomu je možný i ve Finale omezený převod souborů z novější verze do starší - počínaje Finale 2003.

Zdokonalené notografické obloučky

Notografické obloučky, které byly do Finale uvedeny s verzí 2002 a které jsou charakteristické tím, že dokáží inteligentně reagovat na jiné hudební prvky ve svém okolí, doznaly ve Finale 2009 další vylepšení, tak aby jejich použití dávalo konzistentní výsledky bez ohledu na to, v jakém zvětšení jsou prováděny úpravy a bez ohledu na rozlišení koncového zařízení - tiskárny či kopírky.

Novinky Finale 2008

Nahrávání a importování audio stopy

Nyní lze do Finale nahrávat nebo importovat mono i stereo audio stopu. Těmito možnostmi nedisponuje žádný jiný notační software.
Pro zvětšení klikněte na následující obrázek
 
Klikněte pro zvětšení obrázku

Nové zvuky GarritanTM

Nově přidané rejstříky integrovaného přehrávače KONTAKTTM Player zahrnují saxofony, sbory, kytaru, etnické a bicí nástroje.

Integrované zvukové knihovny

Finale 2008 umožňuje kombinovat všechny obsažené zvuky, včetně Garritan Instruments, Row-Loff MarchingPercussion, Jose Crtijo's Latin Percussion a SmartMusic® SoundFont. Rovněž je nyní možno s Finale použít jakoukoli zvukovou banku kompatibilní s native Instruments.

Zdokonalené funkce stříhání, kopírování, vlepování a vkládání

Zdokonalené, jednoduše použitelné uživatelské rozhraní umožňuje plně se soustředit na vytváření hudby. Méně časté změny nástrojů, přehlednější hlavní nabídka a nové klávesové zkratky výrazně napomáhají větší produktivitě.

Nový nástroj výběru

Nový, výkonný nástroj výběru (Selection Tool) plně nahradil (včetně všech funkcí) dřívější nástroj hromadných úprav (Mass Edit Tool).

Zdokonalený pomocník nastavení (Setup Wizard)

Zdokonalený pomocník nastavení nyní nabízí ještě více možností a kontroly nastavení dokumentu. Díky těmto rozšířeným možnostem lze začít s prací rychleji a provedená nastavení napomohou také rychlejšímu průběhu práce na dokumentu.

Styly dokumentu (Document Styles)

Finale 2008 umožňuje tvorbu vlastní podoby dokumentu pomocí osobních stylů dokumentu. Lze vybírat z řady přednastavených stylů nebo vytvářet styly vlastní.

Barevné notové hlavičky

Barevné notové hlavičky mají široké využití a jsou užitečné především v základním hudebním vzdělání.

Funkce ScoreMergerTM

Funkce ScoreMergerTM umožňuje jednoduše automaticky slučovat partitury.

Import a export hudebních XML souborů

Finale umožňuje importovat a exportovat hudební XML soubory a to přímo z nabídky File a okna spuštění. Soubory Music XML dovolují převádět nejen zvuky ale i grafickou podobu souboru do jiných aplikací.

Zdokonalená oblast přehrávání s funkcí "lidského cítění" (Human Playback)

Přehrávání s funkcí "lidského cítění" nyní dispouje řadou vylepšení, včetně podpory těchto "produktů" Garritan: Stradivari Solo Violin 2.0, Gofriller Solo Cello a Garritan Concert & Marching Band.
A řada dalších vylepšení...
 

Novinky Finale 2007

Propojení partů s partiturou

Ve Finale 2007 je usnadněna úprava partitury a jednotlivých partů. Vytvořte partituru a Finale automaticky vygeneruje a zformátuje všechny party. Změníte-li pak některý prvek v partu, Finale ihned provede změnu v partituře. Přechod na Finale 2007 může pro vás znamenat obrovskou úsporu času.
 • Inteligentní propojení
  Partitura a party zůstanou dokonale propojeny... tam, kde je to žádoucí. Finale umí rozlišit, kde je potřeba udržet konzistenci a kde lze povolit rozdíly. Způsob fungování můžete nastavit v preferencích.

Rychlejší formátování

 • Formát partů můžete upravovat hromadně
 • Vytisknout můžete ihned přesně to, co potřebujete - celou sadu partů, některé z hich ihned ve více kopiích, anebo celou partituru.

Pouze ve Finale

 • Můžete vytvořit inteligentní propojení partů s divisi osnovami v partituře
 • Je možno nastavit rozdílné enharmonické záměny mezi partiturou a party
 • Vytvořit nebo zrušit propojení lze z kontextové nabídky
 • Můžete umožnit programu plnou kontrolu nad nadpisy stránek v partituře a v partech
Manage Parts System Printer

Podpora videa

Píšete-li hudbu k filmu, můžete využít propojení hudby a videa. Díky integrované podpoře videa ve Finale 2007 se nyní můžete více soustředit na umění.
Finale je volbou číslo jedna mezi hudebními profesionály ve filmovém a televizním průmyslu. Mezi posledními soundtracky vytvořenými pomocí programu Finale jsou The DaVinci Code, Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest, Million Dollar Baby, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban a Finding Neverland.
 • Sledujte a poslouchejte
  Importujte digitální video a Finale je automaticky zesynchronizuje s hudbou. Sledujte během komponování film v nastavitelném okně, upravujte a přehrávejte svou partituru, užijte si nové vlastnosti přehrávání videa jako třeba Fit to Time, které přizpůsobuje tempo hudby časovému úseku, který má být vyplněn.
 • Profesionální kvalita
  Integrovaná podpora videa ve Finale vám umožňuje nastavit obnovovací kmitočet, zapsat časový kód do partitury a vysílat signál SMPTE/MTC externím zařízením.

Finale 2007 na počítačích Macintosh

Špičková vylepšení

Finale 2007 ve verzi pro Macintosh je určeno pro počítače s procesorem Intel i PowerPC. Finale je první hudebně-notační software, který využívá nejsilnější počítačovou platformu současnosti.

Zrychlená grafika

Uživatelé obou Macovských platforem - Intel a PowerPC - budou příjemně překvapeni rychlostí překreslování obrazovky ve Finale 2007.

Podpora Mighty Mouse

Prohlížení vaší partitury je nyní snazší a rychlejší s použitím horizontálního a vertikálního rolování pomocí Mighty Mouse.

Vložené fonty v souborech Mac EPS

Finale 2007 vkládá do dokumentů TrueType a OpenType fonty stejně jako Postscriptové fonty, což zaručuje, že druzí při prohlížení a tisku vašich skladeb vidí totéž co vy. Tato vlastnost je k dispozici v OS Macintosh od verze 10.4 výše.

Nápověda při přejezdu myší

Stačí přemístit myš nad ikonu a zobrazí se (bublinová) nápověda (tip).

Hladší zobrazování na obrazovce (anti-aliasing)

Obloučky, trámce a další grafické prvky jsou nyní stejně hladké na obrazovce jako při tisku.
dříve:
nyní:

Latinsko-americké bicí

Vzrušující nové možnosti jako Latinsko-americké bicí mohou stimulovat vaši kreativitu. Vyberte si z pestré nabídky autentických rytmů v korektním notovém zápisu, které jsou ihned k dispozici pro libovolnou skladbu. Poté si poslechněte výsledek - součástí programu Finale 2007 je vysoce kvalitní zvuk latinsko-amerických perkusí. Tuto možnost máte pouze ve Finale!
Přáli byste si více rytmů? Rozšiřte Finale 2007 o scoreGroove®.

Integrovaný KONTAKT Player 2

Nejuznávanější produkt v technologii přehrávání je nyní zahrnut do Finale 2007 úplně zdarma! Své skladby můžete přehrávat s realistickým zvukem díky integrovanému KONTAKT Playeru 2.
 • Snadné doplňování - všechny knihovny "Powered by NI" mohou být nyní použity s jediným přehrávačem.
 • Jeden snadný proces autorizace obou produktů - Finale 2007 a KONTAKT Playeru 2.
 • Optimalizovaná správa samplů - zavádění více nástrojů současně.
 • Optimalizované diskové operace pro velké knihovny samplů.
 • Zvýšený maximální počet nástrojů a zvýšené maximum vícehlasé polyfonie.
 • Více zvukových výstupů a více MIDI kanálů.
 • KONTAKT script processor - nabízí uživatelské nastavení parametrů nástrojů
 • Spirálový efekt (Convolution effect) - vysoce kvalitní dozvuk se simulací akustického prostoru.
 • Mixer výstupního signálu/Master effects - nastavení úrovně hlasitosti a efektů jednotlivých nástrojů prostřednictvím rozhraní KONTAKT Playeru 2.
 • Úspora paměti (RAM) použitím inteligení volby "sample purge"
 • Ukládejte své nejpoužívanější nástroje a nastavení nástrojů pro použití v jiných projektech.
 • Snadné posouzení zvuku jednotlivých nástrojů umožňují volby mute a solo.
 • Metronom, ladička, referenční tón.

Zdokonalená technologie Human Playback®

Součástí programu Finale ve verzi 2007 je zdokonalená technologie Human Playback®, díky níž lze přehrávat skladby s nuancemi živých interpretů. Můžete zdokonalit provedení svých skladeb pomocí nastavitelné techniky nástrojů, přenositelných předvoleb a rozšířené podpory pro širokou škálu zvuků Garritan a Native Instruments®.

Vaše hudba bude znít lépe s Human Playback

Kromě automatického dodání nuancí přirozeného cítění a hry Human Playback interpretuje jakýkoli hudební prvek správně podle notace včetně crescenda/diminuenda a sforzanda, acceleranda/rallentanda, korun, trylků, tremol, barokních a jazzových ozdob, kytarových efektů (bend), ligatur, arpeggia (kytara, harfa, cembalo...), glissanda (klavír, harfa, smyčce...), pedálu (u klavíru), flažoletů, pizzicata, tlumení a pod.

Rychlé úpravy

Snadné změny výrazových a artikulačních znamének - se zachováním umístění - jednoduchým stiskem klávesy. Změňte jednu nebo několik najednou.
před úpravou:
po úpravě:

Zdokonalené svorky a skupiny

Vícenásobné svorky a skupiny můžete měnit zároveň, dokonce v již optimalizovaných partiturách.
před úpravou:
po úpravě:

Rychlejší a snazší autorizace

V programu Finale 2007 byl zdokonalen Průvodce autorizací, takže nyní můžete jediným snadným procesem provést současně autorizaci Finale 2007 a Native Instruments KONTAKT Playeru 2, jenž je součástí Finale. Nemusíte již tedy absolvovat dva různé registrační procesy, abyste mohli používat zvuky Garritan zahrnuté v programu Finale. Tento zdokonalený proces je výhodnější i pro uživatele multilicencí.

Přenositelná autorizace

Potřebujete přenést Finale na nový počítač nebo máte v úmyslu přeformátovat pevný disk? Nyní to můžete provést několika kliknutími myši místo kontaktování Zákaznické podpory.
Finale 2007 umožňuje neomezený počet přeinstalací pro případ havárie, přeformátování disku nebo upgrade počítače.

Autorizace je rychlá, snadná a pohodlná

 • Program Finale 2007 je po instalaci plně funkční - včetně tisku a ukládání.
 • Program je potřeba autorizovat do 30 dnů od instalace (Finale vám to bude připomínat) online, prostřednictvím telefonu, faxu nebo e-mailu. Pokud neprovedete autorizaci během 30 dní, budou dočasně pozastaveny funkce tisku a ukládání do doby, než provedete autorizaci.
 • V programu Finale neexistuje žádná ochrana proti kopírování, žádný hardwarový klíč, nic, co by omezovalo vaše pohodlí.
 • Počet přeinstalací v případě havárie či přeformátování pevného disku nebo upgrade vašeho počítače není omezen.
Nezapomeňte, že pro registrované uživatele je v ceně zahrnuta technická podpora, servis a výhodné speciální nabídky. Omezení nelegálního kopírování nám umožňuje poskytovat věrným zákazníkům kvalitní uživatelskou podporu a nízké ceny.

Jaký je rozdíl mezi registrací a autorizací?

Registrace je proces oznámení vlastnictví vaší kopie programu z rodiny notačních programů Finale. Pokud jste obdrželi při registraci seriové číslo, je provždy vaše. Registraci nemusíte provádět vícekrát.
Autorizace je akt "odemknutí" programu z rodiny notačních programů Finale na vašem počítači, čímž se zabrání omezení funkcí tisku a ukládání souborů po uplynutí 30-denní zkušební lhůty. Autorizaci je třeba provést po každém upgrade programu, počítače nebo po přeformátování pevného disku.

Odstraňovač vertikální kolize

Díky odstraňovači vertikální kolize lze snadno nastavit rozestupy mezi osnovami, systémy a nástrojovými skupinami.
před úpravou:
Manage Parts
po úpravě:
Manage Parts

Zdokonalené okno ovládání Playbacku

V okně se nyní zobrazuje uplynulý čas, časový kód (time code) a počet opakování.

Enharmonické řešení v chromaticky transponovaných partech

V transponovaných partech dochází ke zjednodušení notace pomocí enharmonických záměn.

Zdokonalení křížné notace

Zlepšené výchozí umístění teček u not v křížné notaci:
dříve:
nyní:

Zdokonalené vytváření křížné notace

Vytvoření křížné notace je snadné - stačí vybrat noty, které chcete přesunout do druhé osnovy a stisknout ALT-šipka dolů (uživatelé počítačů Macintosh stisknou OPTION-šipka dolů).
před úpravou:
po úpravě:

Novinky Finale 2011

Vylepšené zadání a rozmisťování vokálního textu

Vokální text lze nyní zadávat snadněji, hudba se mu automaticky přizpůsobuje. Odstranili jsme některá nastavení, která se neosvědčila, například příliš mnoho prostoru na začátku taktu:
Předchozí verze Finale 2011
Předchozí verze Předchozí verze
zahrnování uvozovek a jiných nepísmenných znaků do zarovnávání:
Předchozí verze Finale 2011
Předchozí verze Předchozí verze
nebo zbytečně mnoho prostoru pro první melismatickou notu:
Předchozí verze Finale 2011
Předchozí verze Předchozí verze
Byla přidána možnost automatického číslování slok. Dalším podstatným vylepšením je možnost pracovat s více slabikami najednou, třeba, když je potřebujete všechny posunout, anebo naopak ruční úpravy vymazat.
Ve Finale 2011 je dále nově možné přímo při psaní textu do partitury měnit písma, jejich velikosti a styly, a to jak pomocí nabídky, tak i pomocí obvyklých klávesových zkratek. Pokud potřebujete zadat přehlásku či jiný netradiční znak, není již třeba si pamatovat složitou klávesovou kombinaci, ale stačí požadovaný znak vybrat z přehledné nabídky.

Snadnější organizace osnov (automatizované skrývání nehrajících nástrojů v partituře)

Dříve skrytá funkce skrývání nehrajících osnov v partituře je nyní snadno k dispozici pro kteroukoli osnovu. Tato tzv. optimalizace je přitom "inteligentní", pokud do osnovy hudbu dopíšete, anebo změníte rozvrh taktů, příslušná skrytá osnova se sama objeví. Status skryté osnovy je přitom naznačen v partituře (pouze na obrazovce, nikoli na tisku).
Pokud si to výslovně přejete, například z důvodu playbackových efektů, je také možné skrýt osnovu, která hudbu obsahuje.

Nyní již přes 375 zvuků v Garritan Personal Orchestru

Nové zvuky zahrnují basový pozoun, žesťovou sekci, dětský sbor, flétnovou sekci, elektrické bicí, steel drums, a další zvuky. Kompletní seznam zvuků najdete zde.
Poslechněte si následující ukázky vytvořené pomocí zvuků Garritan:
Obrázky z výstavy - Modest Petrovič Musorgskij
mp3 | wav
Španělské capriccio - Nikolaj Rimskij-Korsakov
mp3 | wav
9. symfonie – Antonín Dvořák
mp3 | wav
Braniborský koncert č. 3 - Johann Sebastian Bach
mp3 | wav

Nové vzory pracovních listů (v angličtině)

Více než 50 pracovních listů pro jazzovou improvizaci, které zároveň fungují jako playbackový rytmický podklad a obsahují tipy pro začínající improvizátory.
Více než 100 titulů nejobvyklejších snadných skladbiček.
Pracovní listy pro formy a jejich rozbor.

Nová písma

Finale 2011 obsahuje 3 nové fonty - dva z nich pro perkusní znaky:
 
FinalePercussion Font
 
Finale Mallets Font
 
a také AlphaNotes Font, který je možno využít při výuce začátečníků.
 

Podpora kytarových značek s použitím kapodastru

Finale 2011 nyní automatizuje proces zobrazení kytarových značek v případě použití kapodastru. Můžete si vybrat, zda budou "kapo-akordy" zobrazeny místo běžných značek, anebo přidány k nim, případně, zda se objeví pouze v určitém úseku skladby.
 

Předtaktí s automatickým vložením správných pomlk

Předtaktí nyní automaticky zobrazuje příslušnou hodnotu pomlky, ihned poté, co je nastavíte.

Z dalších vylepšení můžeme jmenovat:

 • zdokonalený Aria Player s integrovaným dozvukem a možností ukládat zvuky do tzv. ansámblů
 • rozšířené možnosti playbacku perkusních zvuků (snadné střídání laděných a neladěných nástrojů v rámci jedné osnovy)
 • přepracovaná, mnohem přehlednější uživatelská příručka
 

Řekli o Finale:

 

Používáme Finale, protože je nejlepší. Toť vše.

Wynton Marsalis

Opravdu, Finale udělalo můj život jednodušší.

Harry Connick ml.

Finale je v počítačových učebnách Julliardu bohatě využíván. Představuje ve svém oboru standard a je podstatným prvkem ve výuce našich studentů.

Steven Bryant
specialista v oboru hudební technologie, Julliard School

Srovnal jsem všechny notační programy a Finale je prostě nejlepší.

Otto Romanovski
skladatel a pedagog, Sibelius Academy, Finsko

Nejvýkonnější notační software pro Universal Edition je Finale.

Mike Breneis
Universal Edition AG

 Oznámení Finale 2014 PrintMusic 2011 Finale NotePad Zvuky Garritan GuitarPro 6 Ke stažení Diskuze Kontakty Odkazy
 
Vynikající hudební programy firmy MakeMusic se staly nezbytnou součástí mé umělecké práce.
Juraj Bartoš
www.ritornel.com