Finale 2014 již v prodeji!

profesionální software pro hudební notaci pro PC i Macintosh

Finale 2014 představuje mezi notačními programy absolutní špičku. Je určen profesionálům - skladatelům, aranžérům, notografům, pedagogům, studentům, ale i všem těm, kteří chtějí disponovat nástrojem, který jejich hudebním představám a cílům nebude klást žádná omezení.
Program Finale se v průběhu několika let vypracoval na skutečný hudebně notační standard. Používají jej nejvýznamější světová nakladatelství, nejpřednější skladatelé vážné i populární hudby, široce pronikl také do průmyslu filmového.

Hudebním pedagogům

nabízí Finale 2014 řadu nástrojů, které mohou jejich výuku obohatit a zefektivnit, tak, aby byla ještě více zaměřena na individuální potřeby každého žáka. Nabízí jim integrované rozpoznávání naskenovaných partitur, které umožňuje velmi rychle převést hudbu z papírové podoby do počítačové. Mohou také prakticky okamžitě vytvářet kombinace cvičení pomocí unikátní funkce Exercice Wizard, která disponuje více než 56000 již definovanými vzory. Využití ve výuce najde zcela jistě také přehrávání profesionální zvukovou sadou SmartMusic Sound Font s použitím funkce "lidského cítění" (Human Playback), která umí interpretovat většinu použitých hudebních znamének včetně dynamiky, glissand, trylků, akcentů atd. Pedagogové, kteří chtějí svým žákům vytvářet doprovody pro domácí využití, uvítají funkci uložení do zvukového formátu a jeho vypálení do podoby běžného zvukového CD. Vypracované materiály lze také s kýmkoli sdílet, protože je lze bez sebemenší ztráty dat otevřít v bezplatném elementárním notačním programu Finale NotePad, který je ke stažení zde. Možnost uložení hudby ve formátu programu SmartMusic Studio, unikátním systému pro cvičení s doprovodem nabízí další podněty k hudebnímu i nástrojovému vývoji žáků i celých těles.

Skladatelé a aranžéři

najdou ve Finale 2014 neobyčejně výkonného pomocníka pro počáteční ztvárnění i následné úpravy svých hudebních myšlenek. Rychlé založení partitury z řady předdefinovaných nástrojových obsazení či pomocí funkce Setup Wizard, ojedinělá možnost zadání melodických linií hrou na hudební nástroj, spolupráce se sekvencerovými programy importem a exportem souborů ve standardním MIDI formátu, automatické rozpoznávání a přiřazování akordických značek ze hry na klávesový nástroj, schopnost kytarové notace v tabulaturách či notace (a playbacku) bicích nástrojů pomocí tzv. perkusních map, řada funkcí pro automatické vytváření či úpravy doprovodů, instrumentací či rytmů, to vše dělá z Finale špičkový nástroj předurčení k dosahování špičkových výsledků. A to při stálé zvukové kontrole pomocí integrovaných funkcí popsaných v předchozím odstavci. Nikdy předtím nebylo tak snadné vytvořit profesionálně vyhlížející partituru a zároveň i adekvátně znějící demo snímek na CD!

Vydavatelé a notační profesionálové

si zvolí tento program, nechtějí-li se při své práci dostat do slepé uličky. Finale 2014 je po grafické stránce v současnosti nejvyspělejším, nejpružnějším a zároveň nejefektivnějším nástrojem. Poskytuje velmi rychlé a výkonné funkce pro všechny aspekty běžné hudební notace, zároveň však dává i dostatečnou volnost pro volnou tvorbu v oblasti hudby soudobé. Většinu operací je přitom možno provádět několika různými způsoby, takže si každý uživatel může zvolit takový způsob práce, který mu nejvíc vyhovuje. Dovoluje používat řadu hudebních znakových sad a taktéž nastavovat parametry a nuance téměř každého hudebního prvku, čímž dokáže vzhled vytištěných stránek přizpůsobit vkusu i těch nejnáročnějších uživatelů. Pomocí funkce FinaleScript lze také zautomatizovat mnoho rutinních operací a podstatně zvýšit produktivitu práce s programem.

Řekli o Finale:

 

Používáme Finale, protože je nejlepší. Toť vše.

Wynton Marsalis

Opravdu, Finale udělalo můj život jednodušší.

Harry Connick ml.

Finale je v počítačových učebnách Julliardu bohatě využíván. Představuje ve svém oboru standard a je podstatným prvkem ve výuce našich studentů.

Steven Bryant
specialista v oboru hudební technologie, Julliard School

Srovnal jsem všechny notační programy a Finale je prostě nejlepší.

Otto Romanovski
skladatel a pedagog, Sibelius Academy, Finsko

Nejvýkonnější notační software pro Universal Edition je Finale.

Mike Breneis
Universal Edition AG

 Oznámení Finale 2014 PrintMusic 2011 Finale NotePad Zvuky Garritan GuitarPro 6 Ke stažení Diskuze Kontakty Odkazy
 
Vynikající hudební programy firmy MakeMusic se staly nezbytnou součástí mé umělecké práce.
Juraj Bartoš
www.ritornel.com